Är” vaping ” farligt?

Flera studier har rapporterat förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i ångan som produceras av elektroniska cigaretter. Propylenglykol har använts under lång tid, till exempel i rökmedel som används i filmindustrin och i popkonserter, och anses allmänt vara säkra, även om vissa studier tyder på att långvarig inandning kan ge upphov till irritation i luftvägarna, hosta och i mycket sällsynta fall astma och rinit. Bland annat kan uppvärmning av propylenglykol och glycerin producera formaldehyd och acetaldehyd, som vid högre doser än de som tas med enstaka e-cig anses vara vissa cancerframkallande ämnen som ingår i Grupp 1 av IARC-cancerframkallande ämnen.

Också på den fullständiga säkerheten hos de ämnen som används för att aromatisera aerosolen saknar säkerhet. Till exempel är diacetyl, en smak som ofta används i smör, säker när den tas in, men är förknippad med uppkomsten av bronkiolit obliterans vid inandning under långa perioder i höga koncentrationer.

Enligt en studie som publicerades i April 2017 i en journal of the American Society of Physiology finns det cirka 7 000 olika smakämnen som finns i elektroniska cigaretter som säljs i USA, med mycket varierande biokemiska egenskaper. Mot bakgrund av de preliminära tester som utförts drar forskarna slutsatsen att dessa föreningar “bör undersökas en efter en på djupet för att bestämma den potentiella toxiciteten i lungan eller någon annanstans”. Bland de möjliga farorna i samband med användning av elektroniska cigaretter bör inte glömmas bort som är relaterade till förgiftning genom oavsiktlig kontakt med nikotinbaserad vätska som finns i patronerna, möjligt om den elektroniska cigaretten används när den ligger ner. Under de senaste åren har rapporter till giftkontrollcentraler relaterade till förgiftning av små barn också ökat dramatiskt, vilket enligt en studie publicerad i pediatrik 2016 ökade i USA från en per månad 2010 till 223 per månad 2015.

Källa: https://vape.se/